Rólunk

Óvodai Pedagógiai Programban kiemelt célunk a gyermekek egészséges életvitelének megalapozása, az egészséges életmódra nevelés. A feladatok közül prioritást élvez az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása. Programunkban a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, a játékra és a mozgásra építve nagy hangsúlyt fektetünk a különböző képességek kibontakoztatására és fejlesztésére.
A gyermekek életritmusához igazítjuk a napirendet és a heti rendet. Az évszakokhoz és az ünnepekhez igazodva a néphagyományokat felelevenítve tesszük színesebbé a gyerekek óvodai életét.
Minden épület jól felszerelt, sokféle képességfejlesztő játék, 3 épületben tornaterem is a gyerekek rendelkezésre áll. Az udvarokon korszerű EU szabványos udvari játékok biztosítják a gyermekek változatos mozgáslehetőségét.

A Baross utcai Óvoda egy csoportjában német nemzetiségi óvodai nevelés zajlik. A vegyes életkorú, kétnyelvű óvodai csoport célja, hogy

  • az odajáró gyerekek beszédkészségét mindkét nyelven fejlessze,
  • a kisebbségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a kisebbségi és a többségi kultúra megismerését és elsajátítását célozza,
  • a német kisebbség még élő szokásainak gyűjtése, megismerése, megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása.

A nemzetiségi nevelés messzemenően a gyermek érzelmi belső motivációjára épül, kapcsolódik a gyermekek spontán tevékenységeihez, az óvodai élet egészére kiterjed.

Fontosnak tartjuk a gyermek személyiségéhez igazodó, jó közérzetet biztosító módszerek alkalmazását.

Szülői igény alapján térítésmentesen szervezünk hittan foglalkozást, önköltséges formában a Szentmihályi uszodában úszásoktatást és nevelési időn túl a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő egyéb képességfejlesztő szolgáltatásokat.

Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, ezért lehetőséget biztosítunk az óvodai életbe történő betekintésre (nyílt napok, nyitott napok, családi hétvége, kirándulás, stb.)

Az intézmény vezetője: Sinka Mihályné óvodavezető

Az óvodai felvétellel foglalkozik:

  • Sinka Mihályné óvodavezető
  • Kratofil Zoltánné vezető helyettes
  • Varga Beáta vezető helyettes
  • Forgó Józsefné vezető helyettes
  • Lebek Anikó vezető helyettes