Baross utcai Óvoda

1161 Budapest, Baross u. 141.

Tel/Fax: 405-4018

Bercsényi utcai Óvoda

1161 Budapest, Bercsényi u. 36.

Tel/Fax: 405-5750

Varázskorona 1.

1161 Budapest, Szent Korona u. 53-57.

Tel/Fax: 405-5848

Varázskorona 2.

1161 Budapest, Szent Korona u. 98-100.

Tel/Fax: 406-4804

Köszöntjük honlapunkon!

A Szentmihályi Játszókert Óvoda 4 épületben összesen 23 csoporttal működik.

Pedagógiai munkánkat fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus és utazó gyógypedagógusok együttműködésével végezzük.

Felhívás a XVI. kerületi értéktárba történő javaslattételre

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 8-i ülésén a magyar nemzeti értékek - amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja -, az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében történő összegyűjtése érdekében újraindította a Budapest XVI. kerületi Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Értéktár Bizottság) működését.

Emelkedik a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 15-i döntése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja emelkedik.

A Gyvt. 151. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi osszege.
A Gyvt. 151. § (4) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés személyi térítési díját (a kötelezett által fizetendő térítési díj) az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

Az intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összege, így a személyi térítési díj (az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevétele nélkül) 1 napra 2024. január 1-jétől:

  • egyszeri étkezés - csak ebéd: 595 Ft
  • kétszeri étkezés: 720 Ft
  • háromszori étkezés: 840 Ft.

Sinka Mihályné
óvodavezető